Dobrodošli ! [ Registracija | Prijava

Postavi oglas

Pravila i uslovi oglašavanja

Pravila i uslovi oglašavanja:

UVODNE NAPOMENE

Prodajte.com je web sajt namenjen za besplatno i plaćeno oglašavanje i promociju ponude i tražnje, razmenu stvari, robe i usluga i promociju na društvenim mrežama i portalima.
– Oglasna poruka mora biti istinita, u skladu sa zakonom, profesionalnom etikom, dobrim poslovnim običajima i lojalnom konkurencijom.
– Oglasna poruka mora biti proverljiva, dokumentovana ili potvrđena, naročito ako se poziva na konkretne izvore.
– Sadržaj sajta Prodajte.com zaštićen je u skladu sa Zakonom o autorskom pravima Republike Srbije. Zabranjeno je kopiranje sadržaja sa sajta Prodajte.com.
– Prodajte.com ne posreduje između korisnika svojih usluga. Odnos između korisnika usluga Prodajte.com odvija se na sopstveni rizik.
– Prodajte.com, vlasnik i zaposleni, neće i ne mogu snositi  nikakvu odgovornost za štetu nastalu prilikom transakcija između korisnika usluga Prodajte.com.
– Upozoravamo korisnike na punu opreznost prilikom komunikacije, dogovaranja i obavljanja svih transakcija.
– KONTAKT sa nama možete ostvariti putem kontakt forme na stranicama sajta.

Pravila i uslovi oglašavanja i korišćenja sajta Prodajte.com

Datum poslednje izmene je 18.09.2016.

1) Kao korisnik sajta Prodajte.com PRIHVATAM,
da činom registracije i korišćenjem bilo koje usluge ovog sajta preuzimam svu odgovornost za eventualno kršenje ovih „PRAVILA I USLOVA OGLAŠAVANJA I KORIŠĆENJA“ sajta Prodajte.com.
2) Kao korisnik usluga koje pruža Prodajte.com, IZJAVLJUJEM da sam upoznat/a i u svemu saglasan/saglasna sa sledećim:

1. Prodajte.com je web sajt namenjen za besplatno i plaćeno online oglašavanje i promociju.
2. Sadržaj sajta zaštićen je u skladu sa Zakonom o autorskom pravima Republike Srbije.
3. Nije potrebno odredbe zakona citirati ili objašnjavati na ovom sajtu, jer imam priliku da lično proučim:

Zakon o trgovini: ћирилица latinica
Закон о оглашавању
Zakon o zaštiti potrošača: ћирилица | latinica
Zakon o elektronskoj trgovini
Zakon o izmenama i dopunama zakona o elektronskoj trgovini

3) KORIŠĆENJE USLUGA

1. Za korišćenje usluga Prodajte.com potrebna je registracija. Regitracija je besplatna i vrši se otvaranjem korisničkog naloga. Korisnik sajta Prodajte.com može u istom trenutku da ima samo jedan korisnički nalog.  Korisnički nalog se otvara unosom korisničkog imena, e-mail adrese i lozinke. U vidu povratne e-mail poruke, korisnik dobija automatski generisanu lozinku i potvrdu unetih podataka. Nakon logovanja lozinka se može promeniti.

2. Predmet i način oglašavanja, sadržaj oglasne poruke (oglasa) i promocije, moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, Zakonom o autorskom i srodnim pravima i propisima i odlukama i aktima nadležnih službi i organa. Oglašivač je saglasan da njegov oglas bude obrisan sa sajta bez upozorenja i obaveštenja ukoliko nije u skladu sa odredbama ovih PRAVILA I USLOVA OGLAŠAVANJA I KORIŠĆENJA sajta Prodajte.com.

3. Za postavljanje komercijalnog oglasa na Prodajte.com potrebna je OGLASNA DEKLARACIJA sa podacima oglašivača u skladu sa članom 19. Zakona o oglašavanju.

4. Plaćene usluge obuhvataju:
a) Promocije oglasa radi povećanja njihove posećenosti
b) Reklamiranje putem banera i reklamnih promotivnih članaka

5. Prodajte.com zadržava pravo da bez najave menja uslove i cenovnik svojih usluga. Korisnici prihvataju da se o eventualnih promena informišu na sajtu Prodajte.com.

6. Korisnik usluga Prodajte.com prihvata komunikaciju putem objavljenog e-maila ili telefona u vezi predmeta oglašavanja ili promocije i da isti budu dostupni svima na internetu.

4) POSEBNA PRAVILA, OGRANIČENJA I ZABRANE

Kao korisnk usluga sajta Prodajte.com u potpunosti i svesno prihvatam POSEBNA PRAVILA, OGRANIČENJA I ZABRANE  navedena u Zakonu o oglašavanju i ostalim pravnim regulativama iz oblasti oglašavanja na internetu, kao i sledeće odredbe:

1. Oglas ne sme zloupotrebljavati poverenje, zavisnost, lakovernost, neiskustvo, neznanje i sujeverje primalaca oglasne poruke, dovoditi u zabludu, iznosi neistinu ili nanosi štetu.
2. Zabranjeno je oglašavanje kojim se podstiče diskriminacija po osnovu političkih i drugih uverenja, etničke, nacionalne, verske, rasne ili rodne pripadnosti i slično.
3. Oglas ne sme ugrožavati bezbednost, zdravlje, osećanja i moral korisnika ili izazivati netoleranciju i mržnju, imati sadržaj kojim se neko vređa ili se može doživeti kao uvredljiv.
4. Zabranjeno je oglašavanjem navoditi na nedopuštene radnje ili oglašavati se bez saglasnosti ili dozvole nadležnog organa ako je tako regulisano.
5. Nisu dozvoljene tvrdnje i obećanja koje oglašivač ne može da dokaže ili ispuni, korišćenje reči „besplatno“ ili namamljivanje potrošača prikrivanjem pojedinih činjenica.
6. Zabranjeno je oglašavati seksualne ponude i potrebe, pornografiju, preprodaju ulaznica za javne manifestacije i igre na sreću.
7. Zabranjeni sadržaji za oglašavanje su nadrilekarstvo, razna sredstva za lečenje, medicinski i alternativni sadržaji, anabolički stereoidi, sredstava za potenciju, opojne droge, magija, vradžbine, proricanje sudbine i slično, vatreno i vazdušno oružje, startni pištolji, municija,  piratski proizvodi, sprejevi za samoodbranu, duvan i proizvodi, elektronske cigarete, alkoholna pića i konzumiranje.

8. ZABRANJENE RADNJE PRILIKOM OGLAŠAVANJA SU:

– višestruko i učestalo postavljanje istog oglasa ili oglasa sa istom sadržajnom porukom ili predmetom poruke (spamovanje),
– ponavljanje jednog oglasa pre isteka roka njegovog važenja od 90 dana, kao i postavljanje dodatnih oglasa sa istom sadržinom i namenom kao postojeći oglas(i),
– često brisanje i ponovno postavljanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama. Čestim se smatra češće od jednom u 30 dana,
– postavljanje istog oglasa u različite kategorije i grupe, ubacivanje linka ka drugom sajtu, posebno ako taj sajt promoviše „zaradu preko interneta“,
– postavljanje slika koje ne prikazuju predmet oglašavanja i postavljanje logotipa, grafičkih obrada ili fotografija osoba,
– postavljanje u naslov ili opis oglasne poruke grafički obrađenih karaktera radi dodatnog isticanja oglasne poruke,
– slanje uvredljivih poruka i spam poruka, odnosno više puta ponovljenih poruka,
– postavljanje oglasa u kojima se na bilo koji način promovišu drugi sajtovi i online aktivnosti iste ili slične sadržine kao Prodajte.com.

5) SANKCIJE ZA KRŠENJE OVIH PRAVILA I USLOVA

1. Za kršenje  ovih PRAVILA I USLOVA OGLAŠAVANJA I KORIŠĆENJA SAJTA Prodajte.com, moguće su opomene i privremene ili trajne blokade naloga za korišćenje usluga sajta Prodajte.com. Korisnici usluga kojima je nalog blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu u vezi sa blokadom. Moguća je primena ovih sankcija i u cilju sprečavanja štete ili kada korisnik usluge  ometa normalno poslovanje sajta Prodajte.com.

6) OGRAĐIVANJE OD ODGOVORNOSTI

U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije, Prodajte.com isključuje sopstvenu odgovornost:

– za objavljene sadržaje, sadržaje koje korisnici razmenjuju preko Prodajte.com i podatke u bazi podataka dobijene od strane korisnika.
– Prodajte.com nije odgovoran za sadržaje na drugim sajtovima kada korisnici usluga koriste linkove koji vode ka tim sajtovima.
– Prodajte.com nije u obavezi da proverava podatke koje daje korisnik usluge ili da utvrđuje mogućnost štetnog ili nedozvoljenog delovanje korisnika usluga.
– Prodajte.com se isključuje od odgovornosti u slučaju nedostupnosti oglasnih poruka kao posledice delovanja više sile ili tehničkih problema.
– Prodajte.com u skladu sa svojom poslovnom politikom zadržava pravo da odbije objavljivanje poruke i da ne odgovara za eventulanu štetu time izazvanu.

7) POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Prodajte.com koriste samo podaci koje korisnici dobrovoljno objavljuju i to: korisničko ime, broj telefona, e-mail adresu i lokaciju.
2. Prodajte.com nikome ne ustupa lične podatke svojih korisnika sem organima gonjenja Republike Srbije u skladu sa Zakonom.
3. Radi ispravnog funkcionisanja, sajt Prodajem.com koristi tekstualne fajlove (kukije). Kukiji su potrebni radi optimalnog pružanja online usluga.
4. Kukije možete isključiti u svom web pretraživaču, ali time onemogućavate kvalitetno korišćenje određenih usluga koje pruža Google pretraživač i sajt Prodajte.com.
5. Prodajte.com prikuplja podatke firmi kao korisnika usluga shodno Zakonu o oglašavanju Republike Srbije.
6. Podaci se koriste isključivo za ostvarivanje i kontrolu bezbednog oglašavanja i čuvaju u bazi podataka Prodajte.com 12 meseci nakon poslednjeg oglasa.
6. Podatke korisnika koriste samo administratori Prodajte.com, lica sa kojima oglašivač stupa u komunikaciju i državni organi koji po zakonu imaju pravo na to.
7. Registrovano pravno lice je dužno da popuni oglasnu deklaraciju ako želi da postaviti oglas (Zakona o oglašavanju, član 19). Podaci moraju biti istiniti.
8. Oglašivač ima pravo da svoje podatke iz deklaracije opozove. Na zahtev njegov nalog će postati neaktivan, a podaci obrisani nakon 30. dana od dana objavljivanja poslednjeg oglasa.
9. Pravno lice kao korisnik usluga ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke iz deklaracije ažurira.
10. Prodajte.com nije odgovoran za tačnost podataka koje su objavila druga lica, a samim tim ni za tačnost rezultata njihove obrade.
11. Oglašivač zadržava autorsko pravo nad tekstom i slikama svoje komercijalne poruke ili oglasa.

8) UPOZORENJE:

Prodajte.com bez najave uklanja oglasne poruke i blokira dalje oglašavanje na ovom sajtu ukoliko oglašivač:

– krši zakon, upozorenja, savete, preporuke i ostale odredbe navedene na ovoj stranici sajta Prodajte.com,
– otvoreno ili prikriveno traži, nudi ili navodi na seks ili podstiće seksualnost,
– postavi slike golih ili polugolih osoba ili slike na kojima se ističu polni organi ili njihove regije,
– ponude finansijske prirode (kao što su novčani krediti ili pozajmice) koje nisu u finansijskom sistemu države Srbije,
– grubo krši pravila i uslove oglašavanje navedene ili pomenute u ovom tekstu.

prodajte.com-logo

Prodajte.com

POGLEDAJTE: Upotreba sajta – pomoć i podrška  →